منابع حقوق

 


 

وکلای و کارآموزان ارجمند دادگستری 

با عنایت به استقبال چشمگیر شما عزیزان، ظرفیت همایش آموزشی مالیاتی وکلا نه تنها تکمیل شد بلکه همکاران گرانقدری افزون بر ظرفیت، ثبت نام نموده اند و بدینوسیله خاتمه ثبت نام اعلام می گردد.
ترکیب نهایی مدعوین بر اساس اولویت زمان ثبت نام و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری تعیین و دعوتنامه نهایی برای مدعوین پیامک خواهد شد. بدیهی است صرفا شرکت افراد دعوت شده، در همایش میسر خواهد بود.

مجمع وکلای دادگستری ایران (مؤدا)
کمیته اجرایی نشست ها و همایشها

Back to Top

Template Design:Dima Group