مسؤولیت حقوقی و کیفری وکلایی که مدیر موسسه حقوقی هستند، در قبال مالیات:
نظر به اینکه برخی از همکاران عزیز مبادرت به تاسیس موسسه حقوقی می نمایند، اخیرا سوالاتی متعددی مطرح شد که نوع مسؤولیت مدیران «شخص حقوقی» غیردولتی در قبال پرداخت مالیات از منظر حقوقی و کیفری به چه ترتیبی است لذا در این خصوص مطالبی تقدیم می گردد.
مسؤولیت حقوقی:
از سال مالیاتی ۱۳۹۰، ماده ۱۲۲ قانون برنامه توسعه پنجم، برای مدیران شخص حقوقی، در مورد پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد مسؤولیت تضامنی با شخص حقوقی تحت تصدی آنها برقرار نموده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با انقضای مدت اعتبار برنامه پنجم، و در اثر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مفاد ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم را تکرار نموده و البته شرطی به آن افزوده مبنی بر اینکه مالیات در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد.
سوال : آیا مسؤولیت تضامنی فوق برای کلیه اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی غیر دولتی برقرار است؟
پاسخ: اگرچه ماده ۱۹۸ در مورد «مدیران شخص حقوقی» اطلاق دارد، لیکن نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجهِ مسؤولیتِ پرداخت مالیات، به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسؤول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، به نظر می رسد، مسؤولیت تضامنی تنها شامل این دسته از مدیران می گردد. این استدلال در رای شماره ۷۳۶/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درج شده است.
نکته: بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌ مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به #كسر_و_ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده اقدام نماید.
مسؤولیت کیفری:
مدیران مسؤول موسسات حقوقی چنانچه مرتکب جرایم مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم شوند، برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری خواهند بود. (پایان)
تقاضا: نظرات خود را در این مورد و سایر موضوعات مبتلابه مالیاتی با من در میان بگذارید.
(تذکرات شما موجب #غنای_مطالب خواهد شد)

همکاران گرامی سوالات خود با موضوع
(مالیات‌ بر درآمد وکلا) را با ما در میان گذارید

برای ارتباط با وکیل محسن بزرگی 

کلیک کنید!

 

برای پیوستن به کانال دانستنیهای مالیاتی وکلا
کلیک کنید! 

و سپس گزینه join را لمس نمایید

 

Back to Top

Template Design:Dima Group